Robotik Kodlamanın Yaşamımızdaki Yeri

Çocuklar , okul öncesi dönemi  itibariyle kodlama eğitimi almaya uygundurlar. Oyuncaklar ve mobil oyunlar sayesinde kodlamayla tanışan çocuklar , ortalama 4 yaşından sonra yazılım dili kullanarak kodlama yapma konusunda yeterliliğe ulaşmaktadır.

Özel olarak tasarlanan ve geliştirilen oyuncaklar ve  oyunlar , basit komutlar verilerek kodlamanın öğrenilmesini sağlamaktadır.

Belli bir hedefe ulaşmak için gerekli olan adımları bulmalarını ve bunları adım adım işlemeleri , kodlamanın temelinde yatan bir olgudur.

Bu oyuncaklar ve oyunlar da bu amacı yerine getirmek için bu şekilde tasarlanmışlardır.

Erken yaşta kodlama eğitimini almaya başlayan çocuklar ;

  • Zihinsel gelişim ,
  • Problem Çözme becerisi,
  • İşlerin Planlanması
  • Durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim göstermektedirler.

Ayrıca robotik kodlama ile de tanışan çocukların makinaların nasıl işlediği konusunda da temelleri oluşmaktadır.

Bu sebeple zihinsel olarak bu yönde gelişmeleri,onların kodlama konusunda ileri yaşlarda daha başarılı olmalarını sağlamaktadır.

Robotik ; Bilgisayar , yazılım , makine ve kontrol birimleri ile beraber uzay bilimlerini de içine alan ortak bir çalışma alanıdır.

Birçok mühendislik disiplinin bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıkmaktadır.Çünkü robotik alanında belli koşullara göre çalışabilmesi , mekanizmaların tasarlanması , bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerin sağlanması için birçok mühendislik dalının bir arada çalışması gerekmektedir.

Robotlar ise sensörleri sayesinde çevresini algılayan , aldığı bu girdileri yorumlayarak sonuçlar üreten ve bu sonuçları çıktı olarak verebilen aygıtlardır. Bu da bizlere göstermektedir ki günümüzdeki birçok iş ve işlemler robotların doğru bir şekilde tasarlanıp kodlanması sayesinde gerçekleştirilebilir.