Akıl ve Zeka Oyunlarının Hayatımızdaki Önemi

Zeka oyunları;

 • bilgi gerektirmeyen ,
 • akıl yürütme ,
 • hızlı düşünme ,
 • yaratıcılık ,
 • ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir.

Zeka oyunlarının temel amacı kişilerin düşünme becerilerini geliştirmektir.

Özellikle 6-12 yaş arasındaki çocuklar için bu oyunlar çok önemlidir.

Zeka oyunları ,

 • Çocukların algılarını ,
 • Hafızalarını ,
 • Bilişsel becerilerini geliştirmek ve güçlendirmek için kullanılabilir.

Bunun için doğru metaryaller ve doğru eğitmenler eşliğinde, farklı öğrenme metodları göz önünde bulundurularak eğitim verildiğinde çocukların gelişmesi önemli derecede görülmektedir.

Zeka oyunları çocukların problemlerini algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesinde önemli rol oynar.

Çocukların olaylara farklı bakış açısı ile bakabilme, problemlerle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmeleri zeka oyunlarının genel amaçlarındandır.

Zeka oyunları ile ilgilenen bireylerin bilişsel becerileri ve kapasitelerinde artış olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca bireysel zeka oyunlarının yanı sıra grup çalışmalarında bulunan çocukların kendi yeteneklerini ve bilinmeyen potansiyellerinin ortaya çıkarmak veya daha iyi tanımak için fırsat yaratmaktadır.

Zeka Oyunlarının Öğrenciler için Faydalarına Deginecek Olursak ;

 • Akıl yürütme ve Problem çözme becerisinin gelişmesi ,
 • Konsantrasyon süre ve derinliğinin artması,
 • Çok yönlü , stratejik , eleştirel düşünebilme ,
 • Konsantrasyon süresini uzatması,
 • Sebep – sonuç ilişkisini doğru kurabilme,
 • Hızlı düşünme ve karar verme,
 • Karşılaşılan durumlar karşısında farklı çözüm yolları arama stratejileri geliştirebilme,
 • Sosyal başarıyı arttırma ve ekip çalışmasını benimseme,
 • Akademik (sınav ve ders) başarılarının artmasında katkıda bulunma.