Bilimsel araştırmalara göre, ahşabın insanların üzerinde gerçek ve ölçülebilir olumlu etkisi olduğu, dünyanın birçok yerinde ahşabın yoğun olduğu ortamların insanlara, alçı yahut çeliğe kıyasla pozitif ve şifa verici etkisi olduğu, ahşap malzemelerin olduğu sınıftaki öğrenciler diğer sınıflardaki öğrencilere oranla daha iyi akademik ve fiziksel (kalp atışı ve endişe kaynaklı stres üzerinde) sonuçlar elde edildiği, ahşap malzemenin doğal olması sebebi ile bakteri barındırmadığı ve çocuk sağlığına olumsuz etkilemediği, gerçek ahşap ile uğraşan kişilerin ahşabın doğal dokusunu direk algılayarak söz konusu kişilerin ağaçların estetik yapısını algılamalarına yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

Ahşabın insan üzerindeki tüm bu olumlu etkilerinin yanı sıra ahşap atölyesinden yararlanacak çocuklar ortaya koyduğu ürünler ile; Yaratıcılık, inovasyon, dokunma, bütüncül algılama, sosyal gelişim, duyu gelişimi ve beceri gelişimlerini arttıracaklar, kendilerini keşfedecekler, özgüvenleri artacak, zihinsel ve motor becerileri konusunda gelişecek, el-göz koordinasyon gelişimine katkı sağlayacak, dikkat ve odaklanma yetenekleri artacak, tüm bu gelişmeleri kaydeden çocukların akademik başarısına da olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.